نوری: کاستی‌های زیرساختی و نیروی انسانی آموزش و پرورش بوشهر برطرف می‌شود

بوشهر – ایرنا- وزیر آموزش و پرورش گفت: ظرفیت‌های خوبی در آموزش و پررورش استان بوشهر وجود دارد و در کنار آن کاستی‌ها نارسایی‌هایی در حوزه زیر ساختی و نیروی انسانی دیده می‌شود که برای برطرف کردن آنها برنامه ریزی می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید