سفیر ایران: نیازی نیست غرب مدعی دروغین حفاظت از زنان ایرانی باشد 

نیویورک – ایرنا- زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل اظهار داشت: زنان ایرانی، باهوش، تحصیلکرده، فداکار و میهن دوست هستند، لذا نیازی نیست که کشورهای غربی خود را وکیل مدافع آنها بدانند و مدعیان دروغین حفاظت از زنان ایرانی باشند.

دیدگاهتان را بنویسید