دمیدن روح در دنیای امروز با تمدن نوین اسلامی

تهران- ایرنا- تمدن نوین اسلامی به انسان‌هایی نیاز دارد که جلوه‌گاه نور الهی باشند و خطوط اصلی برای شکل‌دهی به این تمدن ترسیم شده که معرفت شفاف و عدالت مطلق از جمله آن‌هاست.

دیدگاهتان را بنویسید