آیا سینمای مستند به مخاطب عام نیاز ندارد؟

تهران- ایرنا- اگرچه برخی جذب حداکثری مخاطب عام به سینمای مستند را اتفاقی قابل تقدیر می‌دانند اما هستند کسانی که عقیده دارند تلاش سینمای مستند برای دستیابی به مخاطب حداکثری، دورشدن از ماهیت خویش است.

دیدگاهتان را بنویسید