مدیریت میدانی با مدیریت کارتابلی متفاوت است/به اطلاع رسانی به موقع درباره مذاکرات معتقدم

۴۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.