بهره برداری از ۶ طرح کشاورزی در دزفول

مدیر جهاد کشاورزی دزفول در آیین بهره برداری از این طرح‌های کشاورزی به خبرنگار ایرنا گفت: این طرح‌های کشاورزی در مجموع با ۴۳.۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری شخصی، ۶۵ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال یارانه دولتی اجرا شده‌اند.

احمد زارعی افزود: این طرح‌ها برای ۴۸ نفر به صورت مستقیم و ۴۲ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی کرده‌اند.

وی با اشاره به جزییات این طرح‌ها اظهارداشت: یک طرح گلخانه نشاء توت فرنگی توسط عبدالمحمد پلارک با ۳۱ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و ۹ میلیارد ریال سرمایه گذاری شخصی در شهرک گلخانه‌ای اجرا شده که برای ۶ نفر به صورت مستقیم و برای ۲۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی کرده است.

زارعی بیان کرد: یک طرح گلخانه نشاء صیفی دیگر توسط عبدالحسین امیدیان با ۲۲ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و ۶.۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری شخصی در شهرک گلخانه ای دزفول اجرا شده که برای ۶ نفر به صورت مستقیم و هفت نفر غیرمستقیم اشتغالزایی کرده است.

وی ادامه داد: یک طرح گلخانه نشاء صیفی نیز توسط پرویز آزاد با ۱۲ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و ۲۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری شخصی اجرا شده که برای پنج نفر به صورت مستقیم و ۱۵ نفر غیرمستقیم اشتغالزایی داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول یا اشاره به اجرای ۲ طرح آبیاری تحت فشار و کم فشار گفت: این طرح‌ها در ۲ قطعه ۴.۵ و ۳۴ هکتاری با سرمایه گذاری ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اجرا شدند و در مجموع ۶ میلیارد ریال یارانه دولتی دریافت کردند.

وی با بیان اینکه این طرح‌های آبیاری برای ۶ نفر اشتغالزایی داشتند، افزود: یک طرح تسطیح اراضی نیز با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون ریال در ۱۳۰ هکتار زمین کشاورزی اجرا شده که از سه میلیارد ریال یارانه دولتی نیز برخوردار شده است.

زارعی اظهارداشت: طرح تسطیح اراضی کشاورزی برای ۲۵ نفر اشتغالزایی داشته است.

به گزارش ایرنا افزون بر ۲ هزار میلیارد ریال برای ۱۱ طرح‌ هفته دولت در شهرستان دزفول هزینه شده است؛ روز گذشته(یکشنبه) چهار طرح تولیدی خدماتی در شهرستان دزفول بهره برداری و عملیات اجرایی یک طرح آغاز شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.