۹۱ مصوبه برای توسعه شهرستان شوط به تصویب رسید

ارومیه – ایرنا – ۹۱ مصوبه اقتصادی و عمرانی در شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان غربی در راستای توسعه شهرستان شوط به تصویب رسید.

دیدگاهتان را بنویسید