چگونه اقتدارگرایی در اواخر قرن بیستم بازگشت

تهران- ایرنا- کتاب «برآمدن اقتدارگرایی» مجموعه‌ای است از جستارهایی که چگونگی و چرایی بازگشت اقتدارگرایی در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم را بررسی می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید