قرار گرفتن ۱۲ عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد در بین ۲ درصد دانشمندان برتر جهان

شهرکرد-ایرنا- ۱۲ عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد در بین پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر دنیا در سال ۲۰۲۱ قرار گرفتند.

دیدگاهتان را بنویسید