سال‌ها جنگ و تحریم، ایران را به تولیدکننده سلاح تبدیل کرد 

قم – ایرنا – مشاور رئیس جمهوری در امور روحانیت با بیان اینکه دشمن سال‌ها کشور را تحریم و هشت سال نیز جنگ را تحمیل کرد، گفت: نه تنها کشور تسلیم نشد، بلکه به یکی از صادرکنندگان سلاح در جهان تبدیل شد.

دیدگاهتان را بنویسید