دوران ایمنی چتر اتمی گذشته ، کرونا و حمله سایبری بزرگترین چالش های جهان

تهران – ایرنا – تهران – ایرنا- " میخائیل کووالچوک رئیس مرکز تحقیقات ملی موسسه کورچاتوف روز جمعه گفت : دوران اتمی گذشته است و چتر اتمی که امروز ما را نجات می دهد در حال زوال است زیرا آنها ( آمریکا ) من و شما را به شیوه ای متفاوت خواهند کشت.

دیدگاهتان را بنویسید