تشدید بارش‌ها از فردا در کشور و بارش برف در تهران/ کاهش ۴ تا ۸ درجه‌ای دما در نوار شمالی

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید