بی‌طرفی سینمای مستند؛ امری محقق یا رویایی دست نیافتنی؟

تهران- ایرنا- اگرچه برخی عقیده دارند که برگزیدن رویکرد بی‌طرفی در سینمای مستند امری محقق است اما هستند مستندسازانی که این رویکرد را فقط یک ادعا می‌دانند.

دیدگاهتان را بنویسید