بسیج، مکتب عشق و ایمان

نوشهر- ایرنا- بسیج گویای یک حقیقت است، سرآمد هر اندیشه و تصوری است ، داروی اثر بخشی است که با روح مسیحایی اش انقلاب اسلامی بیمه شده است که مشابه آن در جهان امروز وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید