بررسی پیشنهاد تخفیف مستمر برای بیمه موتورسیکلت‌ها در بیمه مرکزی

تهران- ایرنا- صندوق تامین خسارت‌های بدنی در راستای دستور وزیر اقتصاد دو پیشنهاد تخفیف اختصاصی و مستمر برای بیمه موتورسیکلت‌ها و تعیین حق بیمه موتورسیکلت‌های برقی مشابه موتورهای گازی را به بیمه مرکزی برای بررسی اراپه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید