اعلام آمادگی پرستاران انگلیس برای اعتصاب سراسری

تهران- ایرنا- پرستاران انگلیس برای اولین بار در ۱۰۶ سال گذشته برای بهبود حقوق خود با برگزاری اعتصاب سراسری موافقت کردند.

دیدگاهتان را بنویسید