اجرای طرح دارورسان، مطالبه بیماران خاص مازندران

ساری – ایرنا – محدود بودن توزیع دارو به چند داروخانه و معطلی چند ساعته برای تایید و دریافت دارو دغدغه هر ماه بیماران خاص مازندران است و اما در این میان خبر اجرای طرح "دارورسان" برای آنها نقطه امیدی برای رهایی از چنین وضعیتی را ایجاد کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید