آغاز عملیات اجرایی کارخانه طلای سقز با هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

دیدگاهتان را بنویسید